نرم افزار لیست سفید

سلام

آیا می توانید در مورد مراحل ارسال نرم افزار ما به تیم آنتی ویروس HP برای قرار گرفتن در لیست سفید به من کمک کنید؟

 




منبع: https://community.hpe.com/t5/other-hpe-product-questions/whitelisting-software/m-p/7183322#M5853