نسخه های سیستم عامل NIC را دریافت کنیدمنبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/get-nic-firmware-versions/m-p/7182268#M18065