نصب جاوا 8


لطفا مراحل مرحله به مرحله را به من بدهید


منبع: https://community.hpe.com/t5/hp-ux-general/java8-installation/m-p/7184468#M238923