نمی تواند به عنوان درایو HP اصلی احراز هویت شود.

من مشکل سخت افزاری دارم در مورد من فقط 1 درایو این نوع پیام هشدار را نشان می دهد. من قبلاً سخت افزار را دوباره نصب کردم. پس از تنظیم مجدد سخت افزار، پیام هشدار ناپدید می شود. من می ترسم که این خطا در نهایت تکرار شود. آیا می توانید به من کمک کنید تا این مشکل را برطرف کنم؟ Btw دستگاه من DL380 Gen 10 است. با تشکر!
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/could-not-be-authenticated-as-a-genuine-hp-drive/m-p/7174648#M179213