نمی توان سیستم عامل را دانلود کرد

من یک LTO-8 Drive 2 خریدم و نمی توانم به روز رسانی سیستم عامل را دانلود کنم زیرا فقط در صورتی دانلود می شود که شما یک محصول ثبت نام کرده باشید، من ثبت نام نکرده ام و نمی توانم ثبت نام کنم، همیشه پیام INVALID SERIAL NUMBER را در وب سایت دریافت کنید. . اما شماره سریال وجود دارد زیرا در پشت چسبنده و در هر اطلاعات LTFS قرار دارد.
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeever-tape-storage/can-t-download-firmware/m-p/7188961#M57560