نمی توان ضمانت ها را به حساب پشتیبانی من پیوند داد

سلام،

من سعی می کنم 2 ضمانت جدید DL360 Gen10 را به حساب خود پیوند دهم، اما این پیام را مدام دریافت می کنم:

“حق را نمی توان پیوند داد. یا وجود ندارد یا یک قرارداد گروهی است که در حال حاضر نمی توان آن را پیوند داد. به جای آن از یک شماره قرارداد HPE فردی استفاده کنید. لطفاً شناسه حق را بررسی کنید و هر گونه ویرایش لازم را انجام دهید یا کادر را علامت بزنید. برای حذف این مورد.”

بررسی گارانتی برای هر دو سرور نشان می دهد که آنها هنوز “فعال” هستند!؟!

من همچنین سعی کردم “محل” را به کشور خرید تغییر دهم. این منجر به همان پیام شد.

 

 

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/unable-to-link-warranties-to-my-support-account/m-p/7176960#M17585