نوآوری، استراتژی و اجرا باعث سودآوری استثنایی در سه ماهه دوم می شود


امروز، HPE عملکرد مالی سه ماهه دوم را گزارش کرد و من خوشحالم که همچنان به ارائه نتایج قوی ادامه می دهیم. در بازاری که به پویایی خود ادامه می‌دهد، سودآوری استثنایی ارائه دادیم. این نشان می‌دهد که استراتژی ما برای چرخش پرتفوی خود به سمت مناطق با رشد بالاتر و حاشیه‌های بالاتر کارآمد است و ما با نظم و انضباط قوی عمل می‌کنیم. در اینجا چند نکته مهم از سه ماهه ذکر شده است: HPE درآمد سالانه 9٪ (1) را به 7.0 دلار افزایش داد.


منبع: https://www.hpe.com/us/en/newsroom/blog-post/2023/05/innovation-strategy-and-execution-drive-exceptional-profitability-in-q2.html