هشدار انقضای گواهی: Symantec Class 3 Secure Server SHA256 SSL CA

در HPE OneView من یک اخطار انقضای گواهی برای یک ” دریافت می کنمگواهینامه Symantec کلاس 3 Secure Server SHA256 SSL CA».

من مطمئن نیستم که این چیست و کجا استفاده می شود. ما از یک CA داخلی برای گواهی رابط وب خود استفاده کردیم. آیا گواهی دیگری وجود دارد که خود OneView از آن استفاده می کند که جدا از گواهی ای که من از CA خود اختصاص داده ام باشد؟ دستورالعمل‌ها می‌گویند که برای رفع مشکل، یک «گواهی خودکار امضا شده دستگاه» ایجاد کنید. اما از آنجایی که ما از CA خودمان استفاده می کنیم، مطمئن نیستم که قرار است این کار را انجام دهم یا خیر. آیا این گواهی ما را بازنویسی می کند؟

راهنمایی در این مورد هست؟

با تشکر

NK
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/certificate-expiration-warning-symantec-class-3-secure-server/m-p/7182355#M7906