وضعیت دیسک در 3PAR 7200 کاهش یافته است

image.png

ما بیش از 4 ماه است که یک دیسک در HPE 3PAR 7200 خود کاوش کرده ایم و باید دیسک را تعویض کنیم، اما خراب نشد.

image.png

در این مورد چه اقدامی می توانیم انجام دهیم.

با تشکرمنبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/disk-status-digraded-in-3par-7200/m-p/7219335#M9392