وضعیت نمایش 82Q FC HBA در DL360 G9 ناشناخته است

اعضای محترم

من یک سرور DL360 G9 با 82Q FC HBA دارم.

در ابتدا FC HBA وضعیت ناشناخته ای را در iLO نشان داد، بنابراین من SPP را برای سرور ارتقا دادم.

من HBA را به سوئیچ SAN وصل کردم. در ابتدا وضعیت OK را در iLO نشان داد، سوئیچ می‌توانست ببیند که متصل است.

اما 1 روز بعد وقتی دوباره به iLO دسترسی پیدا کردم، وضعیت دوباره در iLO ناشناخته نشان داد.

آیا می توانم بدانم آیا راه حلی برای این وجود دارد؟ پیشاپیش از شما متشکرم.

 منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/82q-fc-hba-show-status-unknown-in-dl360-g9/m-p/7178315#M179854