پاسخ: آخرین ارتقاء سیستم عامل Hpe 3par 7200

@sbhat09

لطفاً به من اطلاع دهید که آیا مورد ارتقاء موفقی برای ارتقاء 7200 به 3.3.1 MU5 در سراسر جهان وجود دارد. برخی از دوستان HPE به من گفتند که هیچ دستورالعملی برای ارتقا 7200 به 3.3.1 MU5 وجود ندارد. متشکرم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/hpe-3par-7200-latest-firmware-upgrade/m-p/7188467#M8563