پاسخ: آرایه حمله ناپدید می شودسلام lasi101
من حدس می زنم، درایو منطقی به عنوان قابل بوت تنظیم نشده است. لطفا یکبار چک کنید
مراحل:
1. آرایه را به حالت مورد نیاز تغییر دهید (AHCI/UEFI)
2. اعتبار آرایه و حجم منطقی قابل مشاهده است.
3. به رفتن به Array -> Actions -> ‘Set Bootable Logical Drive/Volume’ بروید، اعتبار درایو منطقی را به عنوان قابل بوت تنظیم کنید.
4. سرور را راه اندازی مجدد کنید و سرور را با سیستم عامل بوت کنید.

با احترام،
شیوا_جی آر
اگر پست من جواب داد لطفاً به عنوان “راه حل پذیرفته شده” علامت بزنید
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/raid-array-dissapearss/m-p/7186075#M181220