پاسخ: آپولو 2600 نسل 9 بدون آدرس IP ILO

ممنون بابت نظرتان!




منبع: https://community.hpe.com/t5/apollo/apollo-2600-gen-9-no-ilo-ip-adress/m-p/7177068#M2784