پاسخ: آیا راهنمای عیب‌یابی قابل دانلود برای فروشگاه مجازی HPE VSA وجود دارد؟

برخی اطلاعات تکمیلی:

StoreVirtual VSA داده‌های ذخیره‌سازی را برای یک کلاستر 3 گرهی vSphere 6.7 پیاده‌سازی می‌کند. ابزار vCenter نیز به دلیل خرابی StoreVirtual VSA در دسترس نیست.
منبع: https://community.hpe.com/t5/storevirtual-storage/is-there-a-downloadable-troubleshooting-guide-for-hpe-s/m-p/7188050#M12714