پاسخ: آیا می توانم بایوس را برای سرور قدیمی دانلود کنم؟

بازنشسته:محصولات بازنشسته فروخته شده قبل از جدایی شرکت هیولت پاکارد در شرکت هیولت پاکارد در شرکت هیولت پاکارد و شرکت HP ممکن است دارای نام و شماره مدل قدیمی تری باشند که با مدل های فعلی متفاوت است.

صفحه زیر را بررسی کنید

نتایج جستجو | پشتیبانی HPE

اگر صفحه قفل است به این معنی است که شما به قرارداد معتبر با HPE نیاز دارید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/can-i-download-bios-for-old-server/m-p/7187949#M181515