پاسخ: آیا می توانیم 4 دیسک را به 3PAR 8200 اضافه کنیم؟

سرینی عزیز

ممنون از به روز رسانی دقیق با تیم پیش فروش HPE ارتباط برقرار می کند و همان را به روز می کند. متشکرم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/can-we-add-4-disks-on-3par-8200/m-p/7178519#M8184