پاسخ: آینه دیسک ریشه سوم برای استفاده در سرور دیگری

دیسک جدید درج شده – با دو دیسک ریشه موجود منعکس شده است

برای تست اینکه آیا این دیسک به اندازه کافی خوب است که بتوان از آن برای بوت کردن سرور دیگری استفاده کرد یا خیر… من می خواستم آن را با همین سرور تست کنم

سرور دوباره راه اندازی شد. فرآیند بوت قطع شد

سعی کردم سرور را با دیسک ریشه (دیسک جدید) بوت کنم.

سرور بوت نشد

منوی اصلی: دستور یا منو > BO 0/1/1/1.0.0 را وارد کنید
تعامل با IPL (Y، N یا Cancel)؟> Y

بوت شدن…
دستگاه بوت معتبر نیست (DEV CLASS ERR).
…. ناموفق.

 

 

سرور، هنگام آزمایش، با موفقیت با دو دیسک ریشه موجود بوت می شود، اما نه با این دیسک جدید

 

هر گونه نظر pls، پیشنهاد لطفا؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/lvm-and-vxvm/mirror-third-root-disk-to-be-used-in-another-server/m-p/7182555#M52240