پاسخ: اتصال MSA60 با DL380 G7

 

وینکی_99 بسیار از شما متشکرم! ما کنترلر P212/ZM SAS (PN# 462828-B21) را سفارش دادیم و کاملاً کار می کند. بازم ممنون
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/connecting-a-msa60-with-a-dl380-g7/m-p/7184826#M180990