پاسخ: اتصال MSA60 با DL380 G7

بابت تاخیر عذرخواهی می کنم، سفارش کارت ها کمی طول کشید.

ما سفارش دادیم و دریافت کردیم:

587224-001 HP Smart Array P812 PCIe1.0x8 RAID Controller 6.0Gb/s 1GB FBWC

487204-B21 HP P812 1Gbps FBWC PCI-E 2.0 x8 SAS/SATA کارت کنترل با باتری

هر دو سایز کامل بودند و مناسب نیستند. به نظر می رسد با وجود اعدادی که دقیقاً همان کارت داده شده است.

آیا گزینه دیگری وجود دارد؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/connecting-a-msa60-with-a-dl380-g7/m-p/7180828#M180294