پاسخ: احراز هویت LDAP در HPE Nimble Storage

سلام o35ltd

آیا می توانم از شما درخواست کنم پیوندی را که امتحان کردید به اشتراک بگذارید؟
ضمناً پیشنهاد می‌کنم دستورالعمل‌های کار با آرایه‌های Nimble و Active Directory را با استفاده از لینک زیر دنبال کنید و به صفحه 155 مراجعه کنید.
لینک سند: https://infosight.hpe.com/InfoSight/media/cms/active/public/pubs_GUI_Administration_Guide_5_3_x.pdf

با احترام
ماهش
منبع: https://community.hpe.com/t5/application-integration/ldap-authentication-in-hpe-nimble-storage/m-p/7181443#M1266