پاسخ: اختلاف فضای آزاد بین Nimble و VMWare

آیا شانسی دارید که بتوانید پیوندی به این سند بازیابی فضا ارسال کنید؟

چرا مهندسان HPE آنقدر بی فایده هستند که بدترین نسخه نرم افزاری که Nimble تا به حال تولید کرده را توصیه می کنند؟ به عشق خدا از 5.2.1.900 رد نشوید
منبع: https://community.hpe.com/t5/array-performance-and-data/free-scpace-discrepancy-between-nimble-and-vmware/m-p/7182928#M1496