پاسخ: ارتقاء سیستم عامل از VE270P003 به VE270P008

با تشکر فراوان از پاسخ شما..

با احترام.
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/firmware-upgrade-from-ve270p003-to-ve270p008/m-p/7180244#M16157