پاسخ: ارتقاء پردازنده ML110 G9

این اطلاعات ناقص است. اطلاعات ویرایش BIOS را بررسی کنید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/ProLiant-Servers-ML-DL-SL/Upgrade-Processor-ML110-G9/m-p/7174153#M179065