پاسخ: استفاده از حالت hba در آداپتور SAS P441 برای اتصال به Dell MD3400 با آرایه محلی

منظور شما را متوجه شدم، همچنین سعی کنید هم آرایه و هم سرور را بر روی آخرین نسخه های سفت افزار اجرا کنید، به عنوان بهترین روش.

موفق باشید و بهترین احترام ها.
منبع: https://community.hpe.com/t5/disk-enclosures/using-hba-mode-on-p441-sas-adapter-to-connect-to-a-dell-md3400/m-p/7181340#M49193