پاسخ: استفاده از iLO از کنسول ناموفق است – سرور پروکسی اتصالات را رد می کند

باشه من خودم جواب گرفتم

وقتی از رایانه/مرورگر دیگری به دستگاه Oneview متصل می شوید، همه چیز خوب کار می کند. به نظر می‌رسد هنگام نشستن مستقیم در مقابل صفحه دستگاه/سرور نمی‌توان از عملکردهای خاصی استفاده کرد.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/using-ilo-from-the-console-failing-proxy-server-is-refusing/m-p/7189927#M8198