پاسخ: اشتراک گذاری LTFS در Win10 کار نمی کند

سلام پسر LTO،


اسناد مشترک فوق دارای تمام جزئیات است.


با این حال، اگر هنوز با این مشکل مواجه هستید، می توانید بلیط پشتیبانی را به اشتراک بگذارید.


ما گزارش‌ها را بررسی می‌کنیم و وضعیت را به شما اعلام می‌کنیم.


متشکرم..


 
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeever-tape-storage/ltfs-sharing-not-working-in-win10/m-p/7192154#M57628