پاسخ: اطلاعاتی در مورد سرورهای HPE

سلام دلفین

از پاسخ شما متشکرم

لطفاً، آیا می توانید در مورد گواهینامه مربوط به مدیریت سرورهای فیزیکی HPE، به عنوان مثال سرورهای proliant به من بگویید؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/my-learning-certification/informations-about-hpe-servers/m-p/7180366#M1592