پاسخ: اطلاعات RRPP از طریق SNMP

سلام.

خوب

من به جامعه نقل مکان خواهم کرد. متاسفم برای پست من در انجمن اشتباه.
منبع: https://community.hpe.com/t5/other-hpe-product-questions/rrpp-information-via-snmp/m-p/7185574#M5937