پاسخ: اعتبار جلسه از دست رفته است

سلام،

من نمی توانم OVC را وارد کنم، زیرا از اعتبار vcenter برای ورود به OVC استفاده می کردم.

نحوه ورود به OVC برای اجرای این دستور.

با تشکر،

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/missing-session-credentials/m-p/7182669#M3850