پاسخ: افزودن یک دیسک جدید – پورت 2I:box 1:bay 0

از آنچه به یاد می‌آورم (که بسیار مشکوک است)، “bay 0” یک عدد بای معتبر نیست، به جز شاید برخی از سیستم‌های قدیمی‌تر با توسعه دهنده SAS قفس درایو داخلی. از آنجایی که درگاه های فیزیکی مورد نظر (5 و 6) در مسیر متفاوتی (پورت P440ar، کابل SAS و درگاه درایو bay) با درگاه های 1-4 قرار دارند، حدس من این است که ممکن است با هر یک از موارد ذکر شده مشکل داشته باشد. مسیر، یا شاید فقط یک (یا چند) از درایوهای جدید. آیا می توانید خروجی از؟

اسلات کنترلر ssacli=0 جزئیات پیکربندی را نشان می دهد

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/ProLiant-Servers-ML-DL-SL/Adding-a-new-disk-port-2I-box-1-bay-0/m-p/7174202#M179082