پاسخ: انتخاب کارت hba برای dl380p G8

خوب، من فکر می کنم این بهترین راه است، من آن را بررسی خواهم کرد

خیلی ممنونم
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/chosing-a-hba-card-for-my-dl380p-g8/m-p/7176422#M179543