پاسخ: انتقال VV از FC به NL CPG

سلام ،

آیا شما آن را امتحان کرده اید؟ آیا این به روش شما کار کرده است؟

با احترام،
سرینیواس بات

اگر فکر می کنید مفید بود لطفاً روی آن کلیک کنیدآفرین!انگشت شست زیر!
توجه داشته باشید: تمام نظرات من متعلق به خودم است و هیچ نمایندگی رسمی از HPE نیست.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/move-vv-from-fc-to-nl-cpg/m-p/7178740#M8191