پاسخ: انتقال VV از FC به NL CPG

سلام ،

در SSMC حجم را انتخاب کنید، به actions -> tuneVV -> CPG کاربر را به NL cpg تغییر دهید و ذخیره کنید.
یا
حجم را انتخاب کنید -> Actions -> Edit -> user_CPG را به NL cpg تغییر دهید و ذخیره کنید.

گزینه های رابط کاربری گرافیکی بر اساس نسخه SSMC که استفاده می کنید متفاوت است. با این حال، تغییر cpg کاربر برای شما کار خواهد کرد.

با احترام،
سرینیواس بات

اگر فکر می کنید مفید بود لطفاً روی آن کلیک کنیدآفرین!انگشت شست زیر!
توجه داشته باشید: تمام نظرات من متعلق به خودم است و هیچ نمایندگی رسمی از HPE نیست.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/move-vv-from-fc-to-nl-cpg/m-p/7178654#M8187