پاسخ: بسته پشتیبانی Proliant برای دبیان؟

سلام @cabajones،


ممنون که برای ما نوشتید ما به پست اصلی شما در اینجا پاسخ داده ایم:

منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/proliant-support-pack-for-debian/m-p/7187748#M181483