پاسخ: به روز رسانی سیستم عامل انجام نشد‘همین مشکل را در ProLiant DL380 Gen10 بوت می کنم bp-Convenience-download-2022.09-01.01-63a0b561d6a734f05a0f9008.iso. اندازه فایل مطلق و md5sum تایید شده است. من آپدیت تعاملی را انتخاب کردم.

‘تصویر را به این صورت نوشت:

dd bs=4M if=/home/AST0915-loc/Downloads/bp-Convenience-download-2022.09-01.01-63a0b561d6a734f05a0f9008.iso of=/dev/sdX conv=fdatasy

 

لطفا راهنمایی کنید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/firmware-update-failed/m-p/7182144#M180518