پاسخ: تامین هوشمند خراب استمن توانستم با نصب مجدد دستی تدارک هوشمند از طریق iLO این مشکل را برطرف کنم. شما باید از ابزار راه دور در iLO استفاده کنید، تصویر iso را از دستگاه خود نصب کنید، سرور را راه اندازی مجدد کنید و از درایو سی دی/دی وی دی مجازی بوت کنید. اما برای این کار به مجوز قبلی iLo نیاز دارید، می توانید نسخه دنباله دار را به صورت رایگان دریافت کنید.

ISO:https://support.hpe.com/connect/s/softwaredetails?language=en_US&softwareId=MTX_92a67eb35f1f429bb007a6dbc8

چگونه: https://kb.leaseweb.com/products/dedicated-server/remote-management-of-your-dedicated-server/attaching-iso-to-virtual-console-ilo-4#:~:text=To%20start %20mounting%20the%20ISO،انتخاب%20it%2C%20و%20کلیک%20باز کردن.

نصب دستی از طریق usb برای من کار نکرد، این خطا را دریافت کرد که نمی تواند تصویر را نصب کند یا چیزی شبیه به آن.

سرور ProLiant DL360 Gen10 است
منبع: https://community.hpe.com/t5/server-management-remote-server/intelligent-provisioning-broken/m-p/7199402#M9893