پاسخ: تعیین اینکه کدام SVTSP نصب شده است

برای تعیین اینکه کدام سرویس Simplivity روی سرور نصب شده است، می توانید این مراحل را دنبال کنید:

  1. به کنسول مدیریت سادگی (SMC) یا رابط میزبانی ساده (SHI) سرور وارد شوید.

  2. پس از ورود به سیستم، به بخش “سیستم” یا “اطلاعات سیستم” بروید. مکان دقیق ممکن است بسته به نسخه نرم افزار Simplivity که استفاده می کنید متفاوت باشد.

  3. به دنبال بخش یا برگه ای باشید که اطلاعاتی در مورد نسخه نرم افزار نصب شده یا بسته سرویس ارائه می دهد. ممکن است به عنوان “نسخه نرم افزار”، “نسخه سیستم عامل” یا چیزی مشابه برچسب گذاری شود.

  4. در آن بخش باید جزئیات مربوط به نرم افزار Simplivity نصب شده از جمله شماره سرویس پک یا نسخه را بیابید.

از طرف دیگر، اگر SSH یا کنسول به سرور دسترسی دارید، می‌توانید دستور زیر را برای بررسی نسخه نرم‌افزار Simplivity اجرا کنید:

omnicli –get_version

این دستور باید اطلاعاتی در مورد نسخه نرم افزار Simplivity و سایر جزئیات مرتبط در اختیار شما قرار دهد.

لطفاً توجه داشته باشید که مراحل یا دستورات خاص ممکن است بسته به نسخه و پیکربندی نرم افزار Simplivity متفاوت باشد. اگر با مشکلاتی مواجه شدید یا به اطلاعات دقیق تری نیاز دارید، توصیه می کنم به اسناد رسمی مراجعه کنید یا برای کمک بیشتر با پشتیبانی HPE Simplivity تماس بگیرید.

 
 
 منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/determining-which-svtsp-is-installed/m-p/7188401#M181568