پاسخ: تغییر نام نمایشی

سلام @tkISDCS،


به انجمن HPE خوش آمدید! ما نام نمایشی را به ” تغییر داده ایمtkISDCS” طبق درخواست شما.
منبع: https://community.hpe.com/t5/feedback/changing-display-name/m-p/7187526#M15131