پاسخ: تفاوت بین Superdome Flex و Superdome 2 چیست؟

من واقعا گیج شدم.

همانطور که متوجه شدم superdome 2 پایان عمر است و محصول جدید که نسل بعدی superdome 2 است superdome flex است. درسته ؟

 

همانطور که متوجه شدم ما می توانیم یک پارتیشن با 448 vcpu (16 سوکت) ایجاد کنیم و سیستم عامل را روی آن نصب کنیم، اما حداکثر سوکت (vcpu) هنگام استفاده از superdome 2 چقدر است؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/what-is-difference-between-superdome-flex-and-superdome-2/m-p/7184748#M18232