پاسخ: تنظیمات بازیابی ilo 2.12 با شکست مواجه شد

عالی کار کرد! (1.95 —> 2.16) متشکرم، متشکرم، متشکرم!

باید تعجب کنید که چرا HPE هنگام پشتیبان گیری، txt را به طور پیش فرض در انتهای فایل قرار می دهد.

باز هم متشکرم، ما دوباره راه اندازی شده ایم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/server-management-remote-server/ilo-2-12-restore-settings-failes/m-p/7181509#M9628