پاسخ: تنظیمات بازیابی ilo 2.12 با شکست مواجه شد

OMG این برای من کار کرد، مشکلاتی با Verson 2.20 داشت و کاهش یافت، اما سپس راه حل شما را دیدم. سر رفت و با آخرین ورژن noew ova انجام داد و ریستور را انجام داد. این دلیل خنده‌داری است که در سندی که ارائه می‌کنند، آن را با یک فایل ext نشان می‌دهند و وقتی آن را ذخیره می‌کند آن را با یک فایل ext ذخیره می‌کنند. HP باید این مشکل را برطرف کند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/server-management-remote-server/ilo-2-12-restore-settings-failes/m-p/7182915#M9647