پاسخ: تنظیم برق – BladeSystem c7000 Enclosure G2

سلام،

اگرچه باقیمانده به تامین برق ادامه می‌دهد، اما به تیغه‌های سرور و اتصالات داخلی پر شده در محفظه بستگی دارد تا آنها را به اندازه کافی تغذیه کنند.

با احترام،
منبع: https://community.hpe.com/t5/bladesystem-general/power-setup-bladesystem-c7000-enclosure-g2/m-p/7188863#M23084