پاسخ: توصیه Raid برای MSA 2062 Storage

سلام @prafulmistry

MSA-DP+ یک نوع RAID است که در مقایسه با سایر گروه‌های دیسک، به ویژه آنهایی که از طرح‌های RAID مبتنی بر برابری استفاده می‌کنند، عملکرد، در دسترس بودن، انعطاف‌پذیری و زمان‌های بازسازی را ارائه می‌دهد.

MSA-DP+ از RAID توزیع‌شده استفاده می‌کند تا به گروه‌های دیسک اجازه دهد از 12 به 128 درایو به‌صورت تدریجی رشد کنند و ویژگی ذخیره‌سازی یکپارچه را داشته باشند.

حداقل تعداد دیسک های مورد نیاز برای استفاده از MSA DP+ 12 است.
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/raid-recommendation-for-msa-2062-storage/m-p/7185433#M16377