پاسخ: حجم MSA 2050 با ESXi 7 مطابقت ندارد

سلام،

به نظر می رسد ممکن است با دو واحد اندازه گیری مختلف به دیتا استور نگاه کنید.
زیرا 7.19 ترابایت برابر است 6.5 TiB 

امیدوارم کمک کند.

 

 

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-vmware/msa-2050-volume-not-matching-with-esxi-7/m-p/7183978#M3962