پاسخ: حذف کپی از راه دور 3PARسلام ،

فرمان به اندازه شما مخرب نیست.

فرمان ‘stopcopy -clear‘ فقط پیکربندی کپی از راه دور را به طور کامل پاک می کند. هیچ حجمی را در دو طرف اصلی یا DR حذف نمی کند.

با احترام،
سرینیواس بات

اگر فکر می کنید مفید بود لطفاً روی آن کلیک کنیدآفرین!انگشت شست زیر!
توجه داشته باشید: تمام نظرات من متعلق به خودم است و هیچ نمایندگی رسمی از HPE نیست.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/removing-3par-remote-copy/m-p/7175130#M7988