پاسخ: خطاهای بوت DL380 Gen 10


پردازنده ها همان شماره قطعه هستند. برای اطمینان تاییدش کردم پس درک نکردن چرا این مشکل است.

من سرور را با پردازنده اصلی و دو عدد رم اصلی بوت کردم. سپس آن را خاموش کردم و پردازنده و رایزر دیگر را داخل آن قرار دادم. یکی از رم ها را از پردازنده یک برداشتم. آن را در اسلات صحیح پردازنده دو قرار دهید. هنوز هم همان پیغام خطا دریافت می شود.

[cid:image001.jpg@01D9B419.316E8910]


منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/dl380-gen-10-boot-errors/m-p/7191880#M18790