پاسخ: خطای بحرانی سرور (اطلاعات سرویس: خطا روشن، برد سیستم، AUX/EF اصلی

سلام سومان

این ایده که فقط PSU را با سیستم عامل 1.10 قرار دهیم هرگز به ذهن ما خطور نکرد.

ما امروز آن را امتحان کردیم و سرور بوت شد.

واقعا عجیب است که به روز رسانی سیستم عامل PSU را نمی توان در سرورهای Gen9 اعمال کرد.

و هیچ آپدیتی برای آن در PSP وجود ندارد.

اکنون ما در حال تلاش برای یافتن PSU دیگری با سیستم عامل 1.10 هستیم

 

با تشکر از کمک شما، شما یک ستاره طلایی در کتاب من دریافت می کنید!

 

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/server-critical-fault-service-information-power-on-fault-system/m-p/7177154#M179680