پاسخ: خطای حرارتی، آرایه هوشمند انعطاف پذیر ROC 1 (80 ساعت)

سفت‌افزار کنترل‌کننده آرایه هوشمند را به‌روز نگه دارید. اگر مشکل همچنان ادامه داشت، پروفایل Workload را به Virtualization Max Performance یا High Performance تغییر دهید و بررسی کنید. اگر راه‌اندازی مجدد همچنان با همان خطا رخ می‌دهد، پیشنهاد می‌کنیم یک تیکت پشتیبانی ثبت کنید تا کنترلر جایگزین شود.
منبع: https://community.hpe.com/t5/ProLiant-Servers-ML-DL-SL/Thermal-Fault-Flexible-Smart-Array-ROC-1-80h/m-p/7173727#M178983