پاسخ: خطای صفحه آبی Inaccessible Boot Device وقتی Hyper-V فعال است

سلام،

شما ممکن است به این مشاوره مشتری برای کمک به این موضوع

با احترام،
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-microsoft/inaccessible-boot-device-blue-screen-error-when-hyper-v-is/m-p/7176926#M14598