پاسخ: خطای 1785، نصب Apres VMWARE EXSI6.7 surveur HP ML310 Gen 8 V2

من چند روز جستجو کردم و متوجه شدم آخرین نسخه ESXi که از HP ProLiant ML310e Gen8 v2 پشتیبانی می کند VMWare 6.0 است!

بنابراین من VMWARE ESXi 6 را روی سرور نصب کردم و بسیار خوب کار می کند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/error-1785-apres-installation-vmware-exsi6-7-sur-serveur-hp/m-p/7178289#M17705